iwl250 dt 2 v12
iwl250 dt 2 v12 iwl250 dt v7 ingenico lane location v3 drive thru 6 v4 drive thru 3 v3 drive thru 4 v6

Ingenico Lane 3000 Long Reach and Drive-Thru Terminal and Pin Pad Arm

£41.00 ex. VAT

Ingenico Lane 3000 Long Reach and Drive-Thru Terminal and Pin Pad Arm

SKU: STAND/DRIVETHRU/ING/LANE/3000

MPN: STAND/DRIVETHRU/ING/LANE/3000

Description

Ingenico Lane 3000 Long Reach and Drive-Thru Terminal and Pin Pad Arm

Ingenico Lane 3000 Long Reach and Drive-Thru Terminal and Pin Pad Arm

 

Suitable for Ingenico Lane 3000 

 

SKU: STAND/DRIVETHRU/ING/LANE/3000

MPN: STAND/DRIVETHRU/ING/LANE/3000

 

*Please note, the terminal in the image is an Ingenico IWL terminal